مراحل نصب قفل کلاف 206 : 

پس از پارک خودرو مثل همیشه شیشه خودرو را بالا بدهید ،درهمان جایگاه راننده می توانید قفل سمت شاگرد را به این ترتیب نصب کنید ==>> لبه بیرونی قفل را وارد زبانه شیشه درب کنید .سپس لبه داخلی شیار دار قفل کلاف را در قفل کمربند ایمنی که بر روی ستون قرار دارد بگذارید و پایین بکشید به همین سادگی قفل سمت درب شاگرد(راست) نصب می شود.

سپس از خودرو پیاده شوید ، درب عقب راندده (عقب چپ) را باز کنید روی صندلی عقب بنشینید و تمام مراحل بالا را تکرار کنید.( لبه بیرونی قفل را وارد زبانه شیشه درب کنید .سپس لبه داخلی شیار دار قفل کلاف را در قفل کمربند ایمنی که بر روی ستون قرار دارد بگذارید و پایین بکشید به همین سادگی قفل سمت درب شاگرد(راست) نصب می شود.


بدین ترتیب هنگام اقدام سارقان به خم کردن درب خودرو شما قفل به ستون چسبیده و اجازه خم شدن لبه درب را نمیدهد.همچنین با قرار گرفتن درون زبانه شیشه درب مقدار فضایی که سارقان در دست میگرفتند که درب را خم کنند پر شده و فضایی برای خم کردن درب خودرو 206 باقی نمی ماند .


این قفل کلاف در 206 در واقع قفل ضد سرقت درب 206 می باشد و از طراحی بسیار دقیقی برخوردار می باشد.

برای امنیت خودرو خود اول باید زمان بگذارید تا زمان را از سارقین بگیرید.

با نصب قفل کلاف 206 درب خودرو 206 خود را ضد سرقت کنید.


قفل ضد سرقت درب 206

قفل درب 206 قفل کلاف 206 قفل ضد سرقت 206


قفل درب 206


قفل درب 206


قفل ضد سرقت درب 206