سایز لاستیک خودور یک سری اعدا پشت سر هم هستند که روی لاستیک خودرو نوشته شده اند و با ممیز از یکدیگر مجزا شده اند.اما ترکیب خواندن سایز لاستیک بدون گفتن ممیز است .

در این شکل جایگاه سایز لاستیک نوشته شده روی کناره لاستیک خودرو رو مشاهده می کنید.شما جهت خرید زنجیر چرخ و مخصوصا زنجیر چرخ پلیمری به داشتن سایز لاستیک خود نیاز دارید.

سایز لاستیک خودرو


سایز لاستیک خودرو

سایز لاستیک خودرو

سایز لاستیک خودرو

سایز لاستیک و سایز زنجیر چرخ پلیمری : 

سایز لاستیک خود را در جدول مشخص روی بسته بندی مشاهده کنید و فقط کافسیت یکی از اعداد 1 تا 8 را به ما بگویید . به طور مثال اگر سایز لاستیک شما 195/75R16 می باشد شماره زنجیر چرخ پلیمری درخواستی شما 5 می باشد. ( سایز لاستیک خودرو اعداد داخل کادر سفید رنگ و شماره های سایز زنجیر چرخ پلیمری در کادر نارنجی نوشته شده است )

زنجیر چرخ پلیمری