کیت زنون GTRزنون GTR65W

هدلایت GTR محبوبترین هدلایت بازار ایران,بعد از 2 سال نبود این نوع زنون،هم اکنون در اسپرت سراج موجود است.قیمت 240000تومان