هدلایت جدید z9 تکنولوژی فیلیپس آلمان نور فوق قوی بدون ارور مناسب تمامی خودروها مخصوصا خودروهای حساس به تعویض لامپ فابریک ،از جمله خودروهای خارجی نظیر بنز و bmw و ... همچنین خودرو دنا که بسیار برق حساسی دارد.دیگر مزایای این هدلایت اندازه بسیار کوچک ان است که در جایگاه لامپ خودروها قرار می گیرد و درب پشت کاسه چراغ در تمامی مدلهای خودرو بسته می شود.

هدلایت مخصوص دناهدلایت مخصوص دناهدلایت z9